top of page
  • Mourad Toubadie

Welke kosten kan je allemaal inbrengen?

Bijgewerkt op: 24 apr. 2023

Als ondernemer in België is het belangrijk om te weten welke kosten je kan inbrengen om je belastingaangifte zo voordelig mogelijk te maken. Er zijn verschillende soorten kosten die je kan aftrekken van je belastbaar inkomen, wat uiteindelijk resulteert in een lagere belastingaanslag.

1. Zuivere beroepskosten

De beroepskosten zijn de kosten die je maakt in het kader van jouw beroepsactiviteit. Dit zijn onder andere de kosten voor kantoorbenodigdheden, huur van een kantoorruimte, klein materieel, reiskosten, representatiekosten en verzekeringen. Deze kosten kan je volledig inbrengen als beroepskost, op voorwaarde dat je ze gebruikt voor de uitoefening van je beroep.


2. Autokosten

Als je een auto gebruikt voor je beroepsactiviteit, kan je deze kosten inbrengen als beroepskost. Dit omvat onder andere de huur-, leasingkosten, brandstofkosten, onderhoudskosten, verzekering en verkeersbelasting. Houd er wel rekening mee dat de fiscale aftrekbaarheid van autokosten afhankelijk is van het type voertuig, co2-uitstoot en het beroepsgebruik.


3. Afschrijvingen

Als je als ondernemer investeert in bijvoorbeeld nieuwe apparatuur of een bedrijfspand, kan je deze kosten aftrekken als afschrijvingen. Dit betekent dat je de investering over meerdere jaren kan spreiden en elk jaar een deel van de investering kan aftrekken.


4. Personeelskosten

Als je werknemers in dienst hebt, kan je de lonen en sociale lasten inbrengen als beroepskost. Dit omvat onder andere de brutolonen, werkgeversbijdragen aan sociale zekerheid en de groepsverzekering.


5. Overige kosten

Tot slot zijn er nog andere kosten die je kan inbrengen als beroepskost, zoals kosten voor opleiding en bijscholing, boetes en verliezen op vorderingen.


Het is belangrijk om te vermelden dat niet alle kosten volledig aftrekbaar zijn. Sommige kosten zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar of helemaal niet. Het is daarom raadzaam om een boekhouder of accountant te raadplegen om je te adviseren over welke kosten je kan inbrengen en welke niet.


In België is het dus mogelijk om verschillende kosten in te brengen als beroepskosten, waardoor je belastingaanslag kan worden verlaagd. Zorg er wel voor dat je alle benodigde bewijsstukken bijhoudt en raadpleeg een professional om je te helpen bij het optimaliseren van je belastingaangifte.

17 weergaven

Comments


bottom of page